TEPLIC 2013. projekt

Az egyik legnagyobb felvidéki magyar papírmalom, TEPLIC alapításának négyszáz éves évfordulója (1613-2013) alkalmából kiállítás rendezése, cikkek és  évfordulós emlékkiadvány előkészítése, összeállítása, megszerkesztése és kiadása.

Témavezető: Pelbárt Jenő, dr. Diószegi György Antal, dr. Buncsák Katalin Julianna

TEPLIC papírmalomhoz kapcsolódó vagy azt említő cikkek a 21. században:

Pelbárt Jenő: A papírháttér és a vízjel viszonya. I. rész: A papírháttér jellegzetességei a papírmalmok korában 27-46

Olvass tovább: https://vizjel.webnode.hu/magyar-vizjel-folyoirat/iv-evfolyam-6-es-7-szam/

Pelbárt Jenő: A papírháttér és a vízjel viszonya I. rész. A papírháttér jellegzetességei a papírmalmok korában: - Magyar Vízjel 2006/6. szám. 27-46. oldal

Pelbárt Jenő:TEPLIC papírmalom első vízjele – Magyar Vízjel 2007. 9. szám. 17-20. oldal.

Ötvös Zoltán: Titokzatos vízjelek - Népszabadság 2008. március 22.

Józef Dąbrowski (Łódź, July 2008): Paper Manufacture in Central and Eastern Europe Before the Introduction of Paper-making Machines

Pelbárt Jenő: Fejezetek a magyar vízjelek szimbólumvilágából 1. rész. Naparctól holdarcig - Papíripar 2008. 1. szám. 21-24. oldal.

Pelbárt Jenő: Fejezetek a magyar vízjelek szimbólumvilágából 2. rész. Állati jelképek a magyar vízjelanyagban - Papíripar 2008. 3. szám. 105-109. oldal.

Pelbárt Jenő: Fejezetek a magyar vízjelek szimbólumvilágából 3. rész Jellegzetes magyar növényi vízjel-szimbólumok - Papíripar 2008. 5. szám. 185-192. oldal.

Pelbárt Jenő: Fejezetek a magyar vízjelek szimbólumvilágából 4. rész: Egyházi és vallási jelképek a magyar vízjelekben I.- Papíripar 2009. 2. szám. 38-41. oldal.

Pelbárt Jenő - Horváth József - Buncsák Katalin - Tóth Zsuzsanna: Betekintés a Lőcsei Evangélikus Templom Levéltárának vízjelanyagába - Magyar Vízjel 2009/12. szám.

Diószegi György Antal: Adalékok TEPLIC papírmalom történetéhez: Spillenberg Sámuel (1573-1654), az ipartelepítő. - Magyar Vízjel 2009. 13. szám. 15-21. oldal.

Dr. Diószegi György Antal: TEPLIC papírmalom jelentõsége és vízjelei 1613 - 1885 .- Nemzetközi Papír- és Vízjeltörténeti kongresszus 2010. Budapest, előadás és könyv 129-138. oldal.

Buncsák Katalin Julianna: Schwartner Márton a régi papírmalmokról – 110 éve jelent meg diplomatikai tárgyú könyvének 2. kiadása, 1802. Magyar Vízjel  2012. 21. szám. 45-46. oldal

Pelbárt Jenő: TEPLIC papírmalom vízjelvilága - Magyar Papír- és Vízjeltörténeti Társaság, Budapest, 2013. 276 oldal

Buncsák Katalin Julianna: A Szepes vármegyei TEPLIC papírmalom a szakirodalomban - Magyar Vízjel 2013. 25. szám. 47-49. oldal

                                                

 

Diószegi György Antal: Adalékok Teplic papírmalom történetéhez: Spillenberg Sámuel (1573-1654), az ipartelepítő 15-21 / György Antal Diószegi: Additions to the history of the TEPLIC papermill:  Sámuel Spillenberg (1573–1654), the industrialistOlvass tovább: https://vizjel.webnode.hu/magyar-vizjel-folyoirat/vii-evfolyam-10-es-11-szam/

Diószegi György Antal: Adalékok Teplic papírmalom történetéhez: Spillenberg Sámuel (1573-1654), az ipartelepítő 15-21 / György Antal Diószegi: Additions to the history of the TEPLIC papermill:  Sámuel Spillenberg (1573–1654), the industrialistOlvass tovább: https://vizjel.webnode.hu/magyar-vizjel-folyoirat/vii-evfolyam-10-es-11-szam/
Készíts saját weboldalt ingyen: https://www.webno