Schedel-projekt

     A Schedel-projekt keretében 2011-ben megkezdtük a Hartmann Schedel nevéhez fűződő, 1493-ban, Nürnbergben kiadott Világkrónikák vízjelkutatását. A nagyszabású papírológai és filigranológiai feltáró munka a magyarországi latin és német nyelvű, 44 egyházi és közgyűjteményi Schedel-kódex példány tanulmányozását, dokumentálását és összehasonlító kiértékelését jelenti.

    Kutatásunk kiterjed a kötetekben fellelhető összes vízjel feltárásától, azonosításától, meghatározásától és a kötetek földrajzi „vándorlásának” nyomon követésétől a jelenlegi állapot dokumentálásáig.

    Eddig több mint 30 kötet vizsgálata történt meg (többek között OSZK, MTA, BTM, BME, Ráday Gyűjtemény, Szabó Ervin Könyvtár - Budapest Gyűjtemény, Kiscelli Múzeum - Budapest Gyűjtemény, Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Szegedi Somogyi-Könyvtár, Kalocsai-, Egri-, Gyöngyösi-, Zirci- és Budapesti Ferences rendi egyházi könyvtárak példányai).

    A nemzetközi viszonylatban is hiánypótló kutatási projekt eredményeit komoly nemzetközi figyelem és várakozás kíséri.