Határon túli projektek

Célja a határon túli levéltárak magyar vonatkozású, papíralapú iratanyagainak filigranológiai feltárása. A magyar papírmalmok forrástörténeti revíziójához nélkülözhetetlen az irodalmi és levéltári források ellenőrzése, pontosítása, a helymeghatározás, a termék- és vízjelanyag feltárása, összegyűjtése. A keltezett vízjeles iratok vízjeleinek rekonstruálása, azonosítása, meghatározása és dokumentálása nagymértékben elősegíti a történelmi Magyarország papírmalmainak és vízjelkincsének mind teljesebb megismerését és bemutatását. Az általános jellegű és folyamatos kutatómunkán belül kiemelt fontosságú a nagyobb papírmalmok vonzás körzetében található határon túli levéltárak vízjeles anyagának átvizsgálása (Bártfa, Kassa, Eperjes, Lőcse, Igló, Vajdaság).