Hírek

2023.
KIÁLLÍTÁS: Új időszaki kiállításokat rendeztünk a Magyar Papírmúzeumban. "Petőfi 200" és "Csomagolási trendek, design, perspektívák, a csomagolás jövője" címmel. Látogatható 2023. április 28-tó szeptember 5-ig. A megnyitón is részt vettek egyesületi tagjaink.

MEGJELENT  A Magyar Vízjel folyóirat  2022. évi négy száma, összesen 200 oldalon.

Részletes ismertető  https://vizjel.webnode.hu/magyar-vizjel-folyoirat/2022-xx-evf-58-61-sz/ weboldalon.
 
2022.

PAPÍR AKADÉMIA : 2022. június 3-4-ig egyesületi tagjaink oktatást tartottak a Magyar Papírmúzeumban restaurátorok, filológusok, könyvtárosok részére.

KIÁLLÍTÁS:

A Magyar Papírmúzeumban Dunaújvárosban új időszaki kiállítások nyíltak egyesületi tagjaink közreműködésével:

A Dunai Vasmű papírrelikviái (2022. szeptember 16- november 2-ig)
Petőfi Sándor emlékezetének papíremlékei (2022. szeptember 16- 2023. március 31-ig.)
Papírkarácsony négy időszaki kiállítás (2022. november 4 - 2023. április 18.)
        - Jószolgálati Otthon Alapítvány Dunaújváros újrapapírból készült karácsonyi dekorációi
        - Hunyadvári Szilvia csillagművész transzparens csillagai
        - Harrach Ágnes svéd papírszívek
        - Szentirmai Róbert karácsonyi papírdísz gyűjteménye

A magyar felvilágosodás 250. évfordulója - 1772-2022. (2022. április 1-szeptember15-ig)

Kézzel festett történelem - Szalai Katalin XXI. századi kódexíró-oklevélgrafikus kiállítása (2022. április 1-szeptember15-ig)

Lexikonok a tudás őrzői (2022. április 1-szeptember15-ig)

 

MEGJELENT a MAPAVIT kiadásában:  Pelbárt Jenő Hét évszázad vízjelei Magyarországon (1310-2010) című vízjelkatalógusa 414 oldalon, 700 vízjel rajzával. A kőnyvben a szerző köszönetét fejezi ki mindazoknak az intézményeknek és személyeknek, akik segítették a szerző vízjelkutató munkáját és a kiadvány elkészítését. 

Részletes ismertető https://vizjel.webnode.hu/het-evszazad-vizjelei-magyarorszagon/ weboldalon.

A könyv kiadását támogatta a :
2021.
 

MEGJELENT  A Magyar Vízjel folyóirat  idei négy száma, összesen 200 oldalon. 

Részletes ismertető https://vizjel.webnode.hu/magyar-vizjel-folyoirat weboldalon.

PAPÍRMERITÉS az Óbudai Wldorf Iskolában: Székely László egyesületi tagunk 30 fő kisdiák részére nagy sikerű foglalkozást tartott a nyári szünetben. A gyerekek a Madonna vízjeles merítőszitával készíthettek saját kezűleg papírt.
 
MEGJELENT az Újvidéki Matica Srpska Könyvtár 2020. évi évkönyve. Mór György egyesületi tagunk tanulmányának címe: Orosz-ukrán zenei kéziratok a Matica Sprska könyvtárában, XVIII. század. Feltárja az énekeskönyvek vízjeleit és lehetséges keltezésüket.
PAPÍRVARÁZS TÁBOR: Négy egyesületi tagunk segítette a dunaújvárosi tábor megvalósítását 2021. július 5-9-ig. Külön köszönjük Trischler Ferenc különleges papírkísérleteit, amivel elvarázsolta a gyerekeket.
 
KIÁLLÍTÁS:  Egyesületünk tagjai rendszeresen részt vesznek a Magyar Papírmúzeum Dunaújváros időszaki kiállításainak rendezésében és megnyitóján.
 
Pelbárt Jenő kurátor: A bibliák papírvilága. Válogatás Galambos Lajos gyűjteményéből 2021. május 20 - szeptember 14-ig volt látogatható. A kiállítást megnyitotta Erdő Péter bíboros.
 
Bedő József kurátor: Napról-napra az adópengő korszakban - hiperinfláció 2021. június 14-21-ig volt megtekinthető.
 
KUTATÁSI PROJEKTEK: Az MNL MOL- MAPAVIT  együttműködési szerződés keretében a Magyar Királyi Egyetemi Nyomda 350 dobozból álló levéltári iratanyagának (1780-1925) kutatása és vízjeleinek dokumentálása folytatódott Székely László tagunk témafelelős munkájaként. 
 
PAPÍR AKADÉMIA :  2021. május 20-21-én a Magyar Papírmúzeumban Papír Akadémia oktatást tartottunk. További információ:
https://magyarpapirmuzeum.webnode.hu/papir-akademia/.
 
MAGYAR PAPÍRMÚZEUM  Dunaújváros 2021. május 3-től ismét látogatható, a járványügyi szabályok betartása mellett.
 
2020.
 
MAGYAR VÍZJEL: Megjelent a Magyar Vízjel folyóirat 2020. évi 50, 51. 52. 53. száma, összesen 200 oldalon. Köszönjük szakíróinknak, egyesületi tagjainknak a folyóiratban megjelent szakcikkeket! A tartalom itt olvasható: vizjel.webnode.hu
 
PAPÍRIPAR: Megjelent a PAPÍRIPAR folyóirat 2020. évi 3-4. összevont száma.
 
MAGYAR PAPÍRMÚZEUM  Dunaújváros 2020. november 10-től nem látogatható, a koronavírus járvány helyzetben a kormány által bevezetett intézkedés miatt.
 
PAPÍR AKADÉMIA :  2020. november 5-6-án a Magyar Papírmúzeumban ismét Papír Akadémia lesz. 
 A pandémia miatt elmaradt.
 
KUTATÁSI PROJEKTEK: Az MNL MOL- MAPAVIT  együttműködési szerződés keretében a Magyar Királyi Egyetemi Nyomda 350 dobozból álló levéltári iratanyagának (1780-1925) vízjeleit tárjuk fel és dokumentáljuk. A koronavírus járvány miatt a munka néhány hónapra leállt, de most ismét folytatódik. Témafelelős Székely László.
 
ELŐADÁS: A pandémia alatt is aktív az egyesületi élet Újvidéken.  2020. augusztus 21-én Butterer Kis Márta művésznő meghívására egy kerti összejövetel keretében a vízjelekről tartott előadást Mór György egyesületi tagunk. 
 
 
 
KIÁLLÍTÁS: 2020. július 13. óta a Magyar Papírmúzeum, Dunaújváros ismét látogatható. Szájmaszk használata kötelező!
 
PAPÍRIPAR: Megjelent a PAPÍRIPAR folyóirat 2020. évi 1-2 összevont száma.
 
KIÁLLÍTÁS: Megrendezésre került a Csomagolás - anyag, technika, termék című kiállítás Dunaújvárosban a Magyar Papírmúzeumban. A koronavírus miatt elrendelt vészhelyzet megakadályozta a kiállítás megnyitó tartását. 
 
DIGITÁLIS MAGYAR VÍZJEL ADATBANK - DMVA: március 18-tól elérhető és kereshetővé vált a https://memoryofpaper.eu/dmva/  honlapon. Az adatbankot folyamatosan töltjük fel a digitalizált vízjelek rajzával és adataival.
 

 

KIÁLLÍTÁS és KONFERENCIA: 2019. november 24-március 15-ig kiállítás volt a Magyar Papírmúzeumban Dunaújvárosban "Első világháborús papírdokumentumok gróf Tisza István életéből". A kiállításhoz kapcsolódó, február 28-án megtartott konferencián előadást tartott dr. Diószegi György Antal egyesületi tag : Gróf Tisza István emlékezete a papírdokumentumok tükrében és  Pelbárt Jenő elnök: Gróf Tisza István papírhasználata és a papírok vízjelei 1885-1918 címmel. 
 
A programot az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatta.
 

 

 
 
2019.
 
 

KUTATÁS HAZAI INTÉZMÉNYEKBEN: az Oszágos Széchényi Könyvtárban és az Országos Levéltárban folytattuk kutatási terveinket a vízjel adatbázis bővítés érdekében. 

PAPÍRIPAR: Megjelentek a PAPÍRIPAR folyóirat 2019. évi számai.  A folyóirat főszerkesztője 2017 óta egyesületünk elnöke és szerkesztő bizottságában többen részt vesznek egyesületünk tagjai közül. Bővebben: https://magyarpapirmuzeum.webnode.hu/papiripar-folyoirat/

MAGYAR VÍZJELMegjelentek a Magyar Vízjel folyóirat XVII. évfolyam 46-49 számai, összesen 220 oldal terjedelemben.

PAPÍR AKADÉMIA: október 3-4-én a Magyar Papírmúzeumban rendezett képzés megtartásában egyesületünk szakemberei ismételten részt vettek.

KUTATÓÚT ZÁGRÁBBAN: szeptember 16-20-ig Zágrábban az Állami Levéltárban, a Városi Múzeumban és az Érseki levéltárban kerestük két papírmalom írásos dokumentumait és vízjeleit, Nova Ves és Nova Villa nyomában címmel. A kutatási útról és az eredményekről a Papíripar és Magyar Vízjel folyóiratban részletesen beszámolunk.

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA: Június 22-én a Múzeumok éjszakáján a POSTAMÚZEUMBA visszük el a Kalandos Papírtörténet vándorkiállítási anyagot. A látogatók a papír történetével és a papírmerítés rejtelmeivel ismerkedhetnek meg.

KUTATÁSI PROJEKTEK HATÁRON TÚL: Folytatjuk azokat  a határon túli projektjeinket, melyeket Mór György újvidéki tagunk végez. Az Oktoih II. papírjának és vízjeleinek leírása (Cetinje 1494 (1496?), valamint az Újvidéki Levéltárral együttműködve a magyar és osztrák-magyar uralkodók szerbeknek kiadott kiváltságlevelei  és azok másolatainak papírjai és vízjelei. 

Kérjük, hogy adójuk  1 %-ával segítsék a Magyar Papír- és Vízjeltörténeti Társaság tevékenységét. Adószámunk: 18196652-1-42. 

Egyesületünk közhasznú tevékenységet folytat a magyar papír-és vízjeltörténeti emlékek felkutatása, rekonstruálása, restaurálása, védelme, megőrzése, dokumentálása, hagyományos és digitális tárolása, valamint a tudományos kutatási eredmények széleskörű közzététele érdekében.

Az adó 1 százalék felajánlásához szükséges nyomtatvány rendelkező nyilatkozata az adóbevallás részét képezi, EGYSZA néven található.

2018.
ELŐADÁS: 2018. november 30-án újvidéki egyesületi tagunk, Mór György a Temerini Alkotóműhely és Képzőművészeti Tábor szervezésében ismeretterjesztő előadást tartott a temerini helyi közösség részére. Az íráshordozók kialakulásáról, a papírkészítés történetéről, a vízjelek mibenlétéről és jelentőségéről, majd a 19. századi temerini elbocsátó levelek tartalmáról és vízjeleiről, egy kártya kapcsán pedig nagy királyunk, Corvin Mátyás szlovéniai kultuszáról beszélt. Az egy órányira tervezett előadás a nagy érdeklődés miatt végül 100 perc lett. Az újvidéki rádió riportot is készített az előadóval.
 
 
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS: 2018. november 8-án az Osztrák Tudományos Akadémia vezető munkatársával folytatott - a vízjelkutatással kapcsolatos és az adatbázisok egységesítése érdekében - további együttműködésről egyeztetett egyesületünk elnöke. 
 
KUTATÁSI PROJEKT: 2018. november 5-9. között Újvidéken élő egyesületi tagunk a Vajdasági Levéltár felkérésére a Szerb kiváltságlevelek projekt magyarországi kutatási helyszínein (Ráckeve Árpád Múzeum, Pest megyei Levéltár) segítette a projekt célkitűzéseit. A hosszú távú projekt folytatódik. A feltárt vízjelek azonosításában folyamatosan segítünk.
 
PÁLYAORIENTÁCIÓS NAPOK:  2018. október-november hónapban egyesületünk tagjai önkéntes segítséget nyújtottak a Magyar Papírmúzeumban a pályaorientációs napok keretében a múzeumba látogató diákok oktatásával.
 
MAGYAR VÍZJEL: Megjelent a Magyar Vízjel folyóirat XVI. évfolyam 42.,43., 44., 45. száma. Az egyetemes és a magyar vízjeltörténet, vízjelkészítés, papír- és vízjelkutatás tudományos folyóirata. A folyóirat a magyar vízjelkutatás eredményeinek bemutatásával foglalkozik. Folyamatosan közli a rekonstruált és azonosított vízjelanyagot, illetve a világ, mindenekelőtt Európa és Magyarország vízjeleivel kapcsolatos érdekességeket és aktualitásokat.

Honlap: https://vizjel.webnode.hu/magyar-vizjel-folyoirat/

CSALÁDI NAP: Családi nap a Hamburger Hungária Kft. (Dunaújváros) szabadidőparkjában 2018. szeptember 1-jén. Egyesületünk tagjai is segítettek önkéntesként.
 
PAPÍR AKADÉMIA: 2018. július 17-18-án Diósgyőrben Papír Akadémia képzést tartottak egyesületi tagjaink.
 
NYÁRI TÁBOR: II. PAPÍRVARÁZS NYÁRI TÁBOR a Magyar Papírmúzeumban 2018. június 25-29. Dunaújváros, Papírgyári út 42-46. Két egyesületi tagunk vett részt önkéntes munkával a tábor vezetésében.
 
 
CSALÁDI NAP: 2018. június 2-án a Dunapack Kft. családi napján vettünk részt a papírtörténetet röviden bemutató 8 tablóval. Az érdeklődők megtanulhatták a papírmerítés technikáját és saját kezűleg készíthettek merített, vízjeles papírt. A rendezvényen egyesületi tagjaink végezték a munkát.
 
KIÁLLÍTÁS és KONFERENCIA: 2018. május 28-án konferenciát tartottunk Jótékonyság az első világháborúban címmel egyesületi tagjaink segítségével. Ezzel párhuzamosan nyílt kiállításon a látogatók megismerkedhetnek a jótékonysági papíremlékekkel. A kiállítás 2018. december 31-ig tart nyitva.
 
 
 
 
KUTATÁSI PROJEKT: 2018. május 16-18. között Papírmalmaink nyomában című kutatási projektünk keretében három fő egyesületi tagunk a Zágrábi Püspöki Levéltárban dolgozott. Mintegy 5000 ív 18. századi iratot néztek át vízjel szempontjából.  Az eredmények feldolgozása folyamatos.
 
KONFERENCIA: 2018 május 10-11-én a  DIPA 235. éves évfordulójának ünnepségén és szakmai konferenciáján meghívott előadóként részt vett egyesületünk elnöke. Előadásának címe:  A 235 éves diósgyőri papíripar története (1782–2017).
 

PAPÍRIPAR: Megjelent a PAPÍRIPAR folyóirat legújabb száma. A folyóirat főszerkesztője 2017 óta egyesületünk elnöke és szerkesztő bizottságában többen részt vesznek egyesületünk tagjai közül. Bővebben: https://magyarpapirmuzeum.webnode.hu/papiripar-folyoirat/

 
OKTATÁS: 2018. február 21-én  egynapos, intenzív  Papír Akadémia képzés volt a dunaújvárosi Magyar Papírmúzeumban.
 
 
IPH HÍREK: Az International Association of Paper Historians (IPH) folyóiratában a a dunaújvárosi Magyar Papírmúzeum megnyitásáról cikk jelent meg: Hungarian papermuseum opened in Dunaújváros. A cikk szerzője Pelbárt Jenő, a MAPAVIT elnöke, a múzeum igazgatója.
 
2017.
 
PAPÍR- ÉS CELLULÓZIPARI VILÁGKONFERENCIA: 2017. november 28-30-án meghívást kaptunk a Kalandos Papírtörténet vándorkiállítás 15 tablójával, papírmalom modellel, vándor műhellyel a világkonferenciára. Három papírművész - M. Sarlós Erzsébet, Papp Zoltán, Farkas Péter - kiállítítási anyagából szemelvényeket mutattunk be.
 
ÖKO NAP: Szeptember 16-án-án a Kalandos Papírtörténet vándorkiállítás 15 tablójával és kreatív foglalkozással színesítettük a dunaújvárosi rendezvényt, ahol mintegy 1000 fő érdeklődő volt.
 
PAPÍRGYÁRI CSALÁDI NAP: 2017. szeptember 2-án, a Hamburger Hungária Kft. családi napján a Kalandos Papírtörténet vándorkiállítás anyagával részt vettünk. Látogatók száma: 730 fő.
 
NYÁRI TÁBOR: A PAPÍRVARÁZS nyári táborban a Papírmúzeumban (Dunaújváros) 7 gyermek a játszva tanulás módszerét alkalmazva, napi tematikus foglalkozásokon ismerkedett meg a papírkészítés történetével 2017. július 10-14-ig. Képek a facebook.com/papirmuzeum oldalon láthatók.
 
PÁLYÁZAT: Papírba zárt rejtélyek: Kalandozások egy különleges világban.  Vízjelkutató pályázat a reformáció 500. éves évfordulójához kapcsolódóan. További, részletes információk: Pályázat
 
ELŐADÁS: A Közösségek hete programsorozat keretében, a Postamúzeumban 2017. május 10-én Pelbárt Jenő (MAPAVIT): A papírok fajtái és rejtett titkai, valamint Bedő József (MAPAVIT): Gyűjtemények papírjainak típusai és rendszerezésük, Kozmáné Grünwald Éva (POSTAMÚZEUM): Mit tehetek, hogy kárt ne tegyek? című előadása hangzott el.
 

KIÁLLÍTÁS: Budakeszin az Erkel Ferenc Művelődési Központban 2017. április 22-26-ig, a  Föld Napja ünnepségsorozat keretében a Kalandos Papírtörténet interaktív vándorkiállításunk volt látható. A kiállítást délelőttönként a helyi iskolások és óvodások szervezetten látogatták, délutánonként a nagyközönség tekintette meg. Látogatottság 350 fő.

OTDK: 2017. április 7-én az Országos Tudományos Diákköri Rendezvénysorozat keretében Dunaújvárosban, a Magyar Papírmúzeumban egyesületi tagjaink tárlatvezetéseket tartottak az ország különböző pontjairól és a határon túlról érkező magyar  diákoknak

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK: 2017. március 22-én a Belgrádi Nemzeti Könyvtárból 8 fős küldöttséget fogadtunk a Magyar Papírmúzeumban Dunaújvárosban. A találkozást Mór György (MAPAVIT) újvidéki egyesületi tagunk szervezte.

 

2016.

CIVIL KORZÓ: Bemutatkozott a Hamburger Látogatóközpont - Magyar Papírmúzeum a 7. kerületi civil szervezetek rendezvényén az Ellátóházban 2016. november 19-én.

 

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK: November 18-án az Osztrák Tudományos Akadémián Bécsben megbeszélésen vettek részt egyesületi tagjaink a vízjel adatbázisaink összekapcsolásának lehetőségeiről, és a vízjel kutatást segítő legújabb eszközökről tájékozódtak.

VÁNDORKIÁLLÍTÁS: KALANDOS PAPÍRTÖRTÉNET vándorkiállítás megtekintésére 2016. szeptember 28-30 között a Bácsalmási Kulturális Központba közel 800 látogató érkezett a városból és a környező településekről. Az interaktív kiállítás mindenki számára ingyenesen látogatható volt.
 

 
MEGNYÍLT: A HAMBURGER HUNGÁRIA LÁTOGATÓKÖZPONT - MAGYAR PAPÍRMÚZEUM DUNAÚJVÁROS állandó kiállítása 2016. szeptember 8-án! A kiállítás látogatható keddtől-szombatig, naponta 8-16 óráig, előzetes bejelentkezés alapján. Bejelentkezés: magyarpapirmuzeum@gmail.com
 
 

 
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA: a Rippl-Rónai Múzeum-ban, Kaposváron a Múzeumok éjszakáján 2016. június 25-én a Kalandos Papírtörténet vándorkiállításon 360 érdeklődő ismerkedett a papírtörténettel és szinte mindenki kipróbálta a papírmerítést.
 
MEGJELENT: A dokumentum útja című könyv a Vajdasági Levéltár alapításának 90.évfordulója, és a levéltárban őrzött, legrégibb írott anyag feltárása alkalmából. Benne Mór György újvidéki vízjelkutató, egyesületi tagunk cikke: A Vajdasági Levéltár kódexeinek vízjelei, 128-137. oldal, 7 vízjel rajzával.
 

VÁNDORKIÁLLÍTÁS: Kalandos papírtörténet vándorkiállítás 2016. június 1-3-ig Tiszakécskén az Ókécskei Közösségi Házban is bemutatkozott, nagy sikerrel. A három nap alatt több mint 500 látogató volt, főleg diákok és tanárok. A Kecskeméti Televízió riportfilmet is készített a helyszínen, amit itt lehet megtekinteni, kb. a 8. perctől a 14. percig: Kalandos papírtörténet film. Riporter Gál Orsolya.

MEGJELENTEK: A Magyar Vízjel folyóirat 2015. évi számai. A tartalomjegyzék elérhető: Magyar Vízjel 30-33. szám
 
 
 
2015.
FRANKFURTI NEMZETKÖZI KÖNYVVÁSÁR: 2015. október 14-18. között - a Gutenberg Múzeum (Mainz) meghívására, a vizsolyi Colo-Pajzs Kulturális Egyesülettel közösen, - a Vizsolyi Biblia projekt keretében részt vettünk a könyvvásáron. Bemutatásra került egy reprint Vizsolyi Biblia és vízjelei. 
 

RENDEZVÉNY: JÓ7 - Civil Korzó Budapesten a VII. kerületben, a Klauzál téren 2015. október 3-án 10-20 óráig. A rendezvényen nagy sikerrel mutatkozott be a Kalandos Papírtörténet vándorkiállítás és múzeumpedagógiai foglalkozás is. 

 

ELŐADÁS:  2015. szeptember 28-án a PNyME Restaurátor Szakosztály szakmai napján  A Vizsolyi Biblia vízjelei és a református Szentírás XXI. századi újjászületése: a Vizsolyi Biblia-projekt címmel Pelbárt Jenő előadása. A magyar kultur- és nyomdászattörténet egyik legjelentősebb munkájaként számon tartott, 1589-90-ben  Rákóczi Zsigmond vizsolyi kúriájában felállított Mantskovit-nyomdában készült Vizsolyi Biblia és a könyvtest papíranyagának rövid története. A három OSZK példány alapján rekonstruált vízjelanyag szimbólumai és származásuk. A Vizsolyi Biblia papírszükséglete és a korabeli nyomdászati teljesítmény a számok tükrében. 

NYÍLT NAP és KIÁLLÍTÁS: A HAMBURGER HUNGÁRIA Kft. Dunaújvárosban 2015. szeptember 5-én gyárbemutató nyílt napot és fesztivált rendezett, amelyen részt vett a Kalandos Papírtörténet vándorkiállítás is.
 
VÁNDORKIÁLLÍTÁS: Kalandos papírtörténet új állomásai júniusban:  Budakeszin az  Erkel Ferenc Művelődési Központ és Pátyon a Bocskai István Általános Iskola.
 
KIÁLLÍTÁS: A vizsolyi biblia rekonstruált vízjelrajzai kiállításra kerültek a PPDexpo-n 2015. április 14-16. között és a  XXII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon 2015. április 23-26. között.
ÚJ KÖNYV: Pelbárt Jenő: A Vizsolyi Biblia vízjelei - Magyar Papír- és Vízjeltörténeti Társaság, Budapest, 2015, 204 oldal
 
HÚSVÉT: AGNUS DEI - Isten Báránya. Egyházi szimbólum-vízjel. Isten Báránya a nyugati kereszténység legkorábbi Krisztus-szimbóluma. Olyan áldozati állat, amely a világ bűneit magára veszi, a szerető Isten, a hit és a szenvedés keresztény jelképe. A győzedelmes Isten Bárányát keresztben végződő bottal és keresztes zászlóval ábrázolják. Ez az ókorból eredő győzelmi jel, amelyet koszorú övez, és körülveszi a bárány lépő alakját. Weigel József KÖRMÖCBÁNYA-2. papírmalom ügyes kezű mestere éppen ilyen formában alkotta meg az Agnus Dei-vízjelet 1771-ben. Bővebben: Pelbárt JenőFejezetek a magyar vízjelek szimbólumvilágából 4. rész: Egyházi és vallási jelképek a magyar vízjelekben II.
 
 
NEMZETI ÜNNEP: Március 15.
 
A magyar vízjelanyagban viszonylag kevés történelmi személyiség neve jelenik meg név-vízjel alakban. Kossuth Lajosnak (1802–1894), a magyar szabadságharc szellemi vezérének, a Batthyány-kormány egykori pénzügyminiszterének, a Honvédelmi Bizottmány elnökének, Magyarország kormányzó-elnökének nevéből formálta vízjellé az ismeretlen vízjelkészítő. Bővebben: Pelbárt Jenő: KOSSUTH név-vízjel, 1906
 
ELŐADÁS:  2015. március 10-én az újvidéki Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központban 16 órakor  Gróf Hadik András életútjáról a Magyar Kultúra Lovagrend újvidéki tagja, Dr.Csáky Sörös Piroska tartott előadást, Mór György a Hadik Andrással kapcsolatos 18. századi papírok vízjeleit ismertette. A rendhagyó történelemóráról az újvidéki Magyar Szó március 12-i számában cikk jelent meg.
 
ÜNNEPÉLY VIZSOLYBAN: 2015. február 18-án a Vizsolyi Biblia Nyomtató Műhelyben ünnepélyes keretek között megkezdődött a facsimile Vizsolyi Biblia nyomtatása. A nagy munka 2017-re, a reformáció 500. éves évfordulójára készül el. A korhű nyomtató sajtóval a János evangélium első oldalait Tőkés László, a projekt fővédnöke, a romániai forradalom hőse, volt református püspök, az Európai Parlament képviselője készítette el. Ünnepi beszédet mondott Tőkés László,  dr. Diószegi György Antal (MAPAVIT) és Daruka Mihály (VBNYM).  A püspök úr részére átadásra került a neves alkalomból, a MAPAVIT által kiadott első napi boríték, emlékív és bélyegsor. Az ünnepségen a MAPAVIT képviseletében részt vett Pelbárt Jenő elnök is. Bővebben: Ismét nyomtatják a Bibliát Vizsolyban
 

ELŐADÁS:  2015. február 16-án a Pelbárt Jenő: A magyar vízjelkincs állat-vízjelei című előadása az OSZK-ban a PNYME Restaurátor Szakosztály szakmai napján. Az előadás  56 állatfaj jellegzetes vízjel alakjait, az állat-vízjeleket használó magyar papírmalmokat és a vízjellé vált állatfajok szimbolikáját ismerteti. 

HANGANYAG: 2015. január 12-én az Érd FM rádióban riport hangzott el a vízjelekről, a magyarországi kutatásokról, a MAPAVIT tevékenységéről, a Digitális Magyar Vízjel Adatbankról és a leendő paprmúzeumról. Dr. Diószegi György Antallal beszélgetett a rádió riportere. 

CIKKSOROZAT: Az újvidéki Családi Kör című hetilapban 2014-ben indult és 2015-ben fejeződött be az a hatrészes cikksorozat, amely Mór György vízjelkutató munkájáról, Habram Mária tollából jelent meg. Címe: A čerevići forrástól indult vízjeltörténet – A kiváncsi érdeklődéstől a történelmi kutatásig nemesedett Mór György munkássága. Az újsághoz érkezett visszajelzésekből láthatjuk, hogy a cikksorozat felkeltette a vajdasági olvasók érdeklődését is a régi papírokban rejtőző vízjelek, és a hozzájuk kapcsolódó történelmi események iránt.

2014.

ELŐADÁS: A PNYME Restauráror Szakosztály konferenciáján az OSZK-ban 2014. december 8-án dr. Diószegi György Antal genealógus, művelődéstörténet kutató  „Dózsa György és Werbőczy István kora 500 év távlatából" és Pelbárt Jenő filigranológus „A Werbőczy Tripartitum könyvek vízjelei (1517-1701)" című előadása.

HANGANYAG: dr. Diószegi György Antal genealógus, művelődéstörténet kutató az Érd FM rádióban 2014. november 24-én Pulszky Ferencről emlékezett meg, akinek a 18. századi őse Spillenberg-lány volt, a híres TEPLIC papírmalom alapító Spillenberg Sámuel orvosdoktor utóda. 

KÖNYV:  a Vajdasági Múzeum Évkönyvében megjelent Lidija Mustedanagic - Mór György: A vízjel fenoménja és új nézet a XVI. századi négyes evangélium keletkezésének helyéről és idejéről című tanulmánya szerb nyelven.  Eredeti címe: Fenomen vodenog znaka i novi pogled na mesto i vreme nastanka „Rokopisnog Cetvorojev Andelja iz 16. veka” .

VÁNDORKIÁLLÍTÁS: A Kalandos papírtörténet  folytatódik Telkiben a Pipacsvirág Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2014. november 4-én. 

ELŐADÁS Újvidéken: Mór György előadása A cserevicsi postaállomás vízjelei 2014. október 7-én az újvidéki Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központban. 

VÁNDORKIÁLLÍTÁS a MAPAVIT és a Magyar Papírmúzeumért Alapítvány rendezésében: Kalandos papírtörténet című kiállítás 2014. szeptember 24-től a Bárdos Lajos Általános Iskolában Dunakeszin. Kurátor Pelbárt Jenő.

AUGUSZTUS 20. Magyarország nemzeti és állami ünnepe.  I. István király temetésének és szentté avatásának évfordulója, Szent István király ünnepe, az új kenyér ünnepe, 1949-1989 között az Alkotmány ünnepe. 

Pelbárt Jenő: Szent István-vízjel - Magyar Vízjel, 2010. 15. szám, 39-40. oldal

KIÁLLÍTÁS: FABRIANO papírmalom az idén ünnepli alapításának 750. évfordulóját (1264-2014). Ebből az alkalomból nagyszabású kiállítást rendez a Leonardo da Vinciről elnevezett (MUST) Milánói Nemzeti Múzeum Tudomány és Technika Intézete. A megnyitó ünnepség 2014. április 4-én lesz Fabrianoban, a nagyközönség számára pedig április 5-től lesz látogatható. A jubileumi ünnepség és kiállítás a milanói múzeum és a fabrianoi Gianfranco Fedrigoni Alapítvány, a Papír és a Papírtudomány Európai Intézete (ISTOCARTA) együttműködésével valósult meg.

Varázslat papírral és fénnyel - Vízjelkutatás határok nélkül! című pályázat eredményhirdetése. 

Külön örömünkre szolgál, hogy nemcsak Magyarországról, hanem Erdélyből és a Vajdaságból is érkeztek pályázatok.

I. helyezett: Döbröntei Dávid Bence 15 éves, Pápa 

(könyvek 1651-ből, 1751-ből, 1753-ból, 1936-ból a Pápai Református Könyvtár és a Pápai Jókai Mór Városi Könyvtár anyagából)

II. helyezett: Mór Stefán 9 éves, Újvidék (irat 1832-ből)

III. helyezett: Berszán-Arus Dániel 13 éves, Gyergyószentmiklós (irat 1794-ből)

 

2013.

PÁLYÁZAT: Varázslat papírral és fénnyel - Vízjelkutatás határok nélkül! Pályázati határidő lejárt 2013. december 30-án! 

A pályázaton részt vehet minden, Magyarországon vagy a határon túl élő felnőtt személy vagy iskoláskorú fiatal. Várjuk a Felvidéken, Erdélyben, Kárpátalján, Délvidéken élő, vízjelek iránt érdeklődők jelentkezését is. A részletes kiírás itt olvasható: Varázslat papírral és fénnyel - Vízjelkutatás határok nélkül! 

ELŐADÁS: Budapest Főváros Levéltárában 2013. december 9-én.  Előadó: Pelbárt Jenő: TEPLIC papírmalom vízjelei.

RÁDIÓINTERJÚ: 2013. szeptember 4-én a Kossuth Rádió "Belépő" című műsorában. A riporter Pelbárt Jenővel és Diószegi György Antallal beszélgetett a vízjelekről, TEPLIC papírmalom alapításáról, a híres Spillenberg Sámuel orvosdoktor alapítóról, az OSZK-ban rendezett kiállítás kapcsán. 

KIÁLLÍTÁS az OSZK és a MAPAVIT közös rendezésében: Rejtélyes vízjelek - TEPLIC papírmalom 400 éves öröksége (1613 - 2013) Az Országos Széchényi Könyvtár Ereklyeterében 2013. szeptember 3. és november 16. között rendezett papír,- vízjel és ipartörténeti kiállítás.

 Pelbárt Jenő, a kiállítás kurátora a megnyitón

KÖNYVBEMUTATÓ Előadó: dr. Diószegi György Antal.

ÚJ KÖNYV: Pelbárt Jenő: TEPLIC papírmalom vízjelvilága - Magyar Papír- és Vízjeltörténeti Társaság, Budapest, 2013.  276 oldal

Dr. Diószegi György Antal ismerteti a könyvet 

https://www.oszk.hu/rendezvenyek/rejtelyes-vizjelek

 

TEPLIC EMLÉKÉV 1613-2013. 

Részletek: TEPLIC-PROJEKT

 

Varázslat papírral és fénnyel - Vízjelkutatás határok nélkül!  című pályázat meghosszabítva 2013. december 30-ig.

Memory of paper magyar  A  Bernstein Memory of paper program keretében a magyar nyelvű adatbázis feltöltésre került. A honlap a papír szakmai történetéről szól. Forrásai: európai papírtörténeti kutatások, papírkészítési dokumentumok, papírjellemzők (szerkezeti, technikai), papíradatbáziok, digitális alapú tanulmányok. A fejlesztés folyamatos.

Watermark-Terms / Vízjel-szakkifejezések és ikonok

 

2012.

ÚJ KÖNYV:  Társaságunk kiadásában megjelent a  Magyar részvény-vízjelek (1795-1949)  című könyv.

COMMEMORATIO OMNIUM FIDELIUM DEFUNCTORUM Halottak napján tisztelettel emlékezünk vízjelkutató tudósainkra dr. Bogdán István (1922-2001) papírtörténészre, Dr. Demény Lajos (1929-2010) történészre,  dr. Pelbárt Éva (1952-2010) alapító tagunkra és dr. Nagybákay Antal Zelmos   (1918-2004) genealógusra.

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK Az Osztrák Tudományos Akadémia  BERSTEIN programja keretében egyesületünk felkérést kapott, hogy készítsük el a Memory of paper hatnyelvű (angol, német, francia, spanyol, olasz, orosz) adatbázis magyar nyelvű változatát. Az idegennyelvű filigranológiai  szakkifejezéseket átültettük magyar nyelvre,  ennek alapján az adatbázis feltöltését az osztrák számítástechnikai szakemberek megkezdték. 

KIÁLLÍTÁS 2012. július 25-29. Vizsoly  Magyar papír- és vízjeltörténeti vándorkiállítás 

ÚJ! PÁLYÁZAT: VARÁZSLAT PAPÍRRAL ÉS FÉNNYEL - VÍZJELKUTATÁS HATÁROK NÉLKÜL! 

Egyesületünk pályázatot hirdet határon innen és túl a vízjelkutatást művelők és érdeklődők számára, korhatár nélkül. Közzétéve a MAPAVIT és a Pályázatfigyelő - PAFI honlapján. Részletek a Pályázatok aloldalán.

ELŐADÁS 2012. május 21-én az OSZK-ban előadást tartott Pelbárt Jenő „Két régi papírmalom és múzeum Duszniki Zdrój és Velké Losiny - 2012 áprilisában tett látogatásunk tapasztalatai" címmel.

HONLAPOK Három új honlapot indítottunk:

Kutatóink és a munkánkat figyelemmel kísérő érdeklődők számára részletesebb, naprakészebb információkat szándékozunk közzétenni ezen a honlapon  Magyar Papír- és Vízjeltörténeti Társaság új honlapja

Másik új honlapunk üzemeltetésének célja a hazai papír- és vízjeltörténeti szakirodalom bemutatása Vízjel szakirodalom

Elkészült Pelbárt Jenő papír- és vízjeltörténeti bibliográfiája

KITÜNTETÉS Magyarország köztársasági elnöke a „MAGYAR ÉRDEMREND lovagkeresztje” kitüntetést adományozta egyesületünk tagjának dr. Diószegi György Antal jogtanácsosnak, történésznek „több mint három évtizedes, a magyarországi görögség története, a magyar-görög múlt és nemzetbarátság feltárása, kutatása és publikálása terén végzett munkájáért, a hazai görög civil szervezetekben végzett tevékenysége elismeréseként ”.

 

2011.

A  VÍZJELKINCS-VADÁSZAT nyertesei által begyűjtött vízjelekről részletes cikk jelent meg a Magyar Vízjel folyóirat 17. számában:

„Vízjelkincs-vadászat”,  a MAPAVIT  gyermek és ifjúsági pályázata, 2011

VÍZJELKINCS-VADÁSZAT - Pályázat tudóspalántáknak

Kutass velünk! Keresd a papírba rejtett vízjelkincset! A Magyar Papír- és Vízjeltörténeti Társaság – MAPAVIT – gyermek és ifjúsági pályázatot hirdetett a régi papírok vízjeleinek felkutatása és keletkezési adataik felderítése érdekében. A pályázat célja nemzeti kultúránk hagyományainak megőrzése, dokumentálása. A pályázat kiírásra került 2011. június 1-jén. Beküldési határidő 2011. november 30., eredményhirdetés 2011 december 20. volt. (A pályázat teljes szövege a Pályázat menü aloldalán is olvasható, közzétéve az egyesület honlapján és a Pályázatfigyelőben: VÍZJELKINCS-VADÁSZAT pályázat tudóspalántáknak 

A pályázat nyertesei: közzétéve az egyesület honlapján

1. helyezett: Berszán Árus Dániel 12 éves, Gyergyószentmiklós
    (levél 1798-ból)

2. helyezett: Rózsár Panna 10 éves, Pécs  (könyv 1911-ből)
3. helyezettek: Czigány Máté 17 éves, Zalaegerszeg (számla 1806-ból) és Döbröntei Dávid Bence 13 éves, Pápa (könyv 1833-ból)

2010.

GENTILIS EMLÉKÉREM alapítva 2010. február 5-én 

Gentilis emlékérem alapító okirat

A magyar papírhasználat és papíralapú történelem 700 éves évfordulója alkalmából lezajlott rendezvénysorozat megvalósításához kimagasló segítséget nyújtók részére átadásra kerültek a Gentilis emlékérmek.

FILIGRANOLÓGIAI FOGALOMTÁR

Megjelent a Magyar Vízjel 2010/14. számában. 52 oldal

PAPÍRMÚZEUM Helyet és szponzorokat keresünk a múzeum számára.

700 éves évforduló rendezvénysorozat

2010. áprilisától decemberig a magyar papírhasználat és papíralapú történelem 700 éves évfordulója alkalmából

Budapesten négy  helyszínen: Országos Széchényi Könyvtár, Magyar Országos Levéltár, Budapest Főváros Levéltára, Bélyegmúzeum

KONGRESSZUS

Nemzetközi Papír- és Vízjeltörténeti Kongresszus  2010. május 3-5.

Budapest, Budavári Palota F épület, Országos Széchényi Könyvtár, kongresszusi terem.

Elhangzott: 20 előadás Nemzetközi Papír- és Vízjeltörténeti kongresszus előadások

Díszvendég: Anna-Grethe Rishel az IPH elnökasszonya  Anna-Grethe Rishcel megnyitó beszéd

Támogatta: a Nemzeti Kulturális Alap

 

 

Utolsó frissítés: 2023. április 15.