OSZK-projektek

  1. Todoreszku-projekt

A dr. Todoreszku Gyula és Akantisz Viktor által összegyűjtött, lerajzolt és részben dokumentált kéziratos vízjelgyűjtemény feltárása és vízjelkatalógusban történő kiadásának előkészítése.

Témavezető: dr. Buncsák Katalin Julianna

  1. Szomorú levél-projekt

Az OSZK Plakát- és Kisnyomtatványtárában őrzött magyar szomorú levelek vízjelanyagának feltárása, rekonstrukciós rajzainak elkészítése, azonosítása, meghatározása és dokumentálása.

A keltezett szomorú levelek számos, teljes egészében (teljes ívben) megőrződött, merített, vízjeles papírra készültek, ezért  rendkívül nélkülözhetetlen forrásai a korabeli európai és magyar papírmalmok teljes vízjeleinek (mindkét ívfél vízjeleinek) felkutatásához.

A teljes vízjelek nagy segítséget nyújtanak a korábban fél ívekből rekonstruált és emiatt bizonytalan provenienciájú vízjelmotívumok azonosításához, összetartozásuk megállapításához. Ez pedig nagy mértékben elősegíti az ismeretlen vízjelek meghatározását és a magyar papírmalmok vízjelhasználati szokásainak teljesebb körű felderítését, illetve pontosítását.

Témavezető: Pelbárt Jenő

  1. Vizsolyi Biblia-projekt

Az OSZK-ban őrzött Vizsolyi Biblia példányok papírológiai és filigranológiai vizsgálata. A bibliák papíríveiből a vízjelek kirajzolása, azonosítása, meghatározása és dokumentálása.

Témavezető: Pelbárt Jenő