MOL-projektek

A Magyar Országos Levéltárban több papírológiai és filigranológiai tárgyú, hosszú távú MAPAVIT kutatás is folyamatban van.

1. DL-projekt

A magyar történelem egyik legfontosabb középkori forrás-együttese, a Diplomatikai Levéltár (1310-1526) papíralapú okleveleinek filigranológiai kutatása, vízjelanyagának feltárása. A korai európai vízjel motívumok összegyűjtése, azonosítása, meghatározása, a rekonstrukciós vízjelrajzok elkészítése, a vízjeles papírok dokumentálása.

Témavezető: Pelbárt Jenő

2. MKL-projekt

A Magyar Kamarai Levéltár (1526-1848) papíranyagának kutatása, vízjeleinek feltárása. A heterogén kamarai iratanyagában a korabeli európai papírmalmok szinte valamennyi hivatalos és magán levelezési célra készített vízjeles papíranyaga előfordul, ezért rendkívül érdekes, és nélkülözhetetlen forrásként szolgál a XVI-XIX. századi európai és magyar vízjelek összegyűjtése és dokumentálása vonatkozásában. A XVI. végétől számos magyar papírmalom teljes (mindkét ívfél) vízjele megjelenik az iratok között, ezért rendkívül jó azonosítási alapot nyújtanak a kevésbé feltárt, illetve kisebb magyar papírmalmok vízjeleinek, vízjelhasználati szokásainak megállapításaihoz és vízjeles papírtípusaik meghatározásához

    Témavezető: Pelbárt Jenő

3. Család-projekt

A magyar papírmalmok tulajdonosai között számos olyan történelmi magyar családot találunk, amelyek levéltári anyagát a MOL őrzi. Ezekből a családi levéltárakból az adott papírmalom vízjelei feltárhatók és azonosíthatók, ezért elsődleges forrásként szolgálnak, az adott, családi tulajdonú papírmalmok vízjel-revíziós munkájához valamint az ismert, de publikálatlan, illetve az ismeretlen vízjelek felkutatásához is. Ilyen a Forgách család iratanyaga, amely BARTOSFALVA (1830); KOKOVA-1. (1772-1841), KOKOVA-2, (1832-40); KOKOVA-3. (1832-40) és LUKÓ (1838-40) papírmalmok vízjeleinek kronológiai azonosításához és meghatározásához nyújt hasznos támpontot.

Témavezető: Székely László